June 2022

‎พายุสุริยะนําแสงเหนือไปยังภาคเหนือของสหรัฐอเมริกา‎

‎พายุสุริยะนําแสงเหนือไปยังภาคเหนือของสหรัฐอเมริกา‎

‎ โดย ‎‎ ‎‎ ‎‎สเตฟานี ปัปปัส‎‎ ‎‎ ‎‎ เผยแพร่เมื่อ ‎‎05 พฤศจิกายน 2021‎‎แสงเหนืออาจทําให้ร้อนขึ้นในอีกสองสามคืนข้างหน้าในช่วงพายุแม่เหล็กของโลกที่รุนแรง ที่นี่ความสว่างและตําแหน่งของออโรร่าจะแสดงเป็นวงรีสีเขียวที่มีศูนย์กลางอยู่บนเสาแม่เหล็กของโลก วงรีสีเขียวเปลี่ยนเป็นสีแดงเมื่อคาดการณ์ว่าแสงออโรร่าจะรุนแรงขึ้น ‎‎(เครดิตภาพ:...

Continue reading...