สล็อตแตกง่ายลิงก์ถ่ายทอดสด ศาลรัฐธรรมนูญ อ่านคำวินิจฉัยคดี 8 ปี ประยุทธ์

สล็อตแตกง่ายลิงก์ถ่ายทอดสด ศาลรัฐธรรมนูญ อ่านคำวินิจฉัยคดี 8 ปี ประยุทธ์

ถ่ายทอดสดศาลรัฐธรรมนูญ อ่านคำวินิจฉัย ตัดสิน ประยุทธ์ สล็อตแตกง่ายดำรงตำแหน่งครบ 8 ปี รอดไม่รอด ดูช่องทางรับชมลิงถ่ายทอดสดชี้ชะตานายกที่นี่ จับตา ศาลรัฐธรรมนูญ อ่านคำวินิจฉัย คดีนายกฯ 8 ปี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เริ่มถ่ายทอดสดเวลา 15.00 น. วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 โดยความคืบหน้าศาลรัฐธรรมนูญเตรียมตัดสินวาระการดำรงตำแหน่งของ พล.อ.ประยุทธ์ หลังก่อนหน้านี้ มีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่มาตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2565

สำหรับ ในส่วนของการถ่ายทอดสดศาลรัฐธรรมนูญตัดสินชี้ชะตานายก 

ได้มีการจัดทำลิ้งก์ถ่ายทอดฯ เพื่อให้ประชาชนได้ติดตามการนัดอ่านคำวินิจฉัยคดี 8 ปี พล.อ.ประยุทธ์ อย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จะเริ่มประชุมในเวลา 09.00 น. เพื่อพิจารณาวินิจฉัย และปรึกษาหารือก่อนลงมติ จากนั้นจะออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยในเวลา 15.00 น.

โดยศาลฯ จะมีการถ่ายการอ่านคำวินิจฉัยจากห้องพิจารณาลงมายังห้องสื่อมวลชนที่บริเวณลานชั้น 2 ของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ประกอบกับจะมีการถ่ายทอดผ่านยูทูบ “สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ” เพื่อให้ประชาชนได้คิดตามการอ่านคำวินิจฉัย โดยไม่ต้องเดินทางมาที่ศาลรัฐธรรมนูญ

ถ่ายทอดสดศาลรัฐธรรมนูญตัดสินนายก วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูยมาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 ว่าด้วยความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 170 วรรคสอง ประกอบมาตรา 158 วรรคสี่ หรือไม่

สุพจน์ ไข่มุกด์ รองประธานกรรมาธิการคนที่หนึ่ง (หน้า 3)

“เมื่อพิจารณาบทเฉพาะกาลในมาตรา 264 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “ให้คณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ในวันก่อนหน้าประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้เป็นคณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ จนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้จะเข้ารับหน้าที่ และให้นำความในมาตรา 263 วรรคสาม มาใช้บังคับแก่การดำรงตำแหน่งด้วยโดยอนุโลม” การบัญญัติในลักษณะดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า แม้จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอยู่ก่อนวันที่รัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับก็สามารถนับรวมระยะเวลาดังกล่าวรวมกับระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญ 2560 ได้ ซึ่งเมื่อนับรวมระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 8 ปี”

“ได้กำหนดหลักการใหม่เกี่ยวกับการนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการนับระยะเวลา กล่าวคือ การนับระยะเวลาแปดปีนั้น แม้บุคคลดังกล่าวจะมิได้มีการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีติดต่อกันก็ตาม แต่หากรวมระยะเวลาทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของบุคคลดังกล่าวแล้วเกินแปดปี ก็ต้องห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี แต่อย่างไรก็ตาม ได้กำหนดข้อยกเว้นไว้ว่า การนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีในระหว่างรักษาการภายหลังจากการพ้นตำแหน่ง จะไม่นำมานับรวมกับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีดังกล่าว การกำหนดระยะเวลาแปดปีไว้ก็เพื่อมิให้เกิดการผูกขาดอำนาจในทางการเมืองยาวนานเกินไปอันจะเป็นต้นเหตุเกิดวิกฤตทางการเมืองได้”

‘หลวงปู่ฤาษีพุทธจรัล’ เชื่อ ‘ประยุทธ์’ ได้ไปต่อปมนายก 8 ปี

หลวงปู่ฤาษีพุทธจรัล ฟันธง 30 ก.ย. นี้ ประยุทธ์ ได้ไปต่อกรณีศาลวินิจฉัยปม ประยุทธ์ 8 ปี ชี้ ประยุทธ์ เป็นเหมือนเหล็กกล้าไร้สนิมเกาะ หลวงปู่ฤาษีพุทธจรัล อายุ 81 ปี หรือ ดร.จรัล นันสุทานนท์ อดีตผู้จัดการวงดนตรี ดิอิมพอสซิเบิ้ล ออกมาแสดงความเห็นก่อการวินิจฉัยปมนายก 8 ปี ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม ที่จะชี้ชะตาว่า พล.อ.ประยุทธ์ จะได้ดำรงตำแหน่งต่อหรือไม่นั้น

หลวงปู่ฤาษีพุทธจรัล เชื่อว่า ประยุทธ์ จะได้ดำรงตำแหน่งต่อ โดยระบุว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เปรียบเหมือนเหล็กกล้า อยู่มานานแต่ไร้สนิมเกาะ ไม่มีโอกาสขึ้นสนิม ไม่มีอะไรมาเปรอะเปื้อน มีภูมิต้านทาน มีจุดยืน กิเลสต่างๆ ไม่สามารถซึมซับเข้าไปในจิตใจ ไม่ว่าจะ โลภ โกรธ หลง

เรื่องโลภมีแน่ เรื่องหลงมีแน่ แต่วิถีความคิด วิถีทางทางการเมือง วิถีของผู้นำ กิเลสเข้าไปไม่ถึง ทำให้พล.อ.ประยุทธ์ น่าทึ่งตรงนี้ คนแบบนี้มีให้เห็นไม่มากในโลกนี้ จึงเปรียบเทียบท่านเหมือนเหล็กกล้าที่สนิมไม่เกาะ

แม้ พล.อ.ประยุทธ์ จะดำรงตำแหน่งมา 8 ปีแล้ว แต่เชื่อว่าประชาชนและประเทศยังต้องการเขาอยู่ อย่าลืมว่าคนนี้เข้ามาเพื่อแผ่นดิน ฉะนั้นหน้าที่หลัก มาจากทหาร มาเก็บกวาดบ้านเมืองให้อยู่เย็นเป็นสุข

ในวันที่ 30 ก.ย. นี้ หลวงปู่เชื่อว่า พล.อ.ประยุทธ์ได้อยู่ต่อ แต่จะสวมเสื้อบทบาทอะไรให้สังคมก็ต้องรอดู อาจจะเป็น รมว.กลาโหม มีอำนาจเหมือนนายกฯ ก็ได้ แต่อาจจะไม่เหมือนเดิมแต่สุดท้ายแล้วพื้นฐานต้องอยู่ที่คุณธรรม

ผู้สื่อข่าวถามต่อว่า หากได้อยู่ต่อ แล้วจะนำไปสู่เหตุความรุนแรงหรือไม่นั้น ฤาษีบอกว่าเป็นไปไม่ได้ คำว่ารุนแรงนั้นไม่มีแล้ว การขัดแข้งขัดขานั้นยังมี เพราะถ้าไม่มีความดีจะไม่ปรากฎ จะต้องมีคลื่นลูกใหม่เข้ามา แต่ความดีนั้นยังคนทน เพราะเรามีคนดีที่มั่นคง

เจ้าของร้านเย็นตาโฟย่านประตูผี แจงหลังมีข่าวว่า ชัชชาติด่าร้านก๋วยเตี๋ยว โมโหเรื่องกระเทียมเจียว ยืนยันข่าวปลอม เจ้าของบอกผู้ว่าฯลูกค้าประจำ

เพจเฟซบุ๊ก อู๋ เย็นตาโฟประตูผี ร้านเย็นตาโฟได้ออกมาชี้แจงหลังมีข่าวว่า นาย ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพ ด่าร้านก๋วยเตี๋ยว เพราะเสิร์ฟกระเทียมเจียวก่อนข้าวสวย พร้อมซัดแรงว่า “ถ้ามันยากนักก็ปิดร้านไป” โดยทางร้านยืนยันไม่จริง